Poleasingowe

ZESTWAW NAGŁAŚNIAJĄCY ELECTRO VOICE

Current price (net)

18501.00 PLN
EUR

Calculate the commission PACKAGE
Installing from:

gross monthly

The current value of the item:
Entry fee [%]
Repurchase [%]
Length of financing period [month]
Net leasing installment:
Gross leasing installment:
Zostaw swój e-mail i telefon - skontaktujemy się
UWAGI: Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.C. i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczne warunki umowy zależą od oceny zdolności kredytowej Leasingobiorcy oraz finansowanego przedmiotu i zostaną uregulowane w umowie leasingu.

*Opłata dodatkowa za rozłożenie zwrotu kosztu składki ubezpieczeniowej z pakietu leasingodawcy na raty - 8% wartości składki

Informacja o administratorze danych osobowych (Klient/reprezentant Klienta, zwany dalej „Reprezentantem”)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Remarketingu (dalej: ECR), który przetwarza je a) w celu przygotowania oferty, oceny ryzyka leasingowego oraz zawarcia i wykonania umowy z ECR – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, a w odniesieniu do Reprezentanta, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zrealizowania celu), przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy z AL. b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na AL, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania,<br/> c) w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów AL w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń AL – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz RODO, nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes AL; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie oraz do dokonania oceny ryzyka leasingowego - warunkuje jej zawarcie. AL przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: - dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe, stan cywilny, informacje o ustroju majątkowym małżeńskim, a w przypadku Klienta dodatkowo: informacje o majątku i posiadanych zobowiązaniach. Dane niezbędne do przygotowania oferty zostały pozyskane od Pani/Pana bezpośrednio lub od podmiotu, który przedstawił niniejszą ofertę lub od Klienta albo Reprezentanta. W przypadku procesowania wniosku o finansowanie, AL pozyskuje (w zależności od danej transakcji) dalsze dane także od podmiotów prowadzących bazy danych (biura informacji gospodarczej, BIK S.A., Związek Banków Polskich) oraz publicznie dostępnych rejestrów. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane BIK S.A., Alior Bank S.A. oraz Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o., w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na warunkach w niej określonych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie AL m.in. podmiotom współpracującym z AL w procesie zawierania i wykonywania umów o finansowanie, dostawcom usług IT i in. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.

An active Bidder`s account and logging on to the bidding platform are a gateway to the realm of our bidding platform. Both are at your fingertips.

 • Auction number: 7491/PL/AU/2019
 • Bidding mode: Free hand
 • Starting price: 18 501 PLN
 • Type of sale: VAT invoice
Till the auction end:  
()
<%days%> days
<%hours%> hours
<%minutes%> min.
<%seconds%> sec.

Seller:

PEKAO LEASING SP Z O. O.

PEKAO LEASING SP Z O. O. Seller`s terms and conditions

Localization:

Macierzysz, Wojska Polskiego 7

Show on map

Basic info

 • Brand
  KOLUMNA ELECTRO VOICE
 • Model
  EVF1122S/66
 • Serial number
  025162655903010033
 • Production year
  1
 • Auction number
  7491/PL/AU/2019
 • Technical condition
  Undamaged
 • Type
  KOLUMNA ELECTRO VOICE EV122s/66 BLK LF 12" ND28, 500W

Description

Additional information

Vehicle equipment

Items in the package (total 5)

Last 10 highest bids

 • Bidder`s login
  Bidding amount
  Bid placed on

71 715 60 17

Helpline

Popular auctions

BMW 520 SEDAN

BMW 520 SEDAN
29 900 PLN 4 days

KUBOTA Farm tractor

KUBOTA Farm tractor
37 941 PLN 20 hours

SKODA RAPID HATCHBACK

SKODA RAPID HATCHBACK
14 100 PLN 20 hours

SCANIA R450 TRACTOR UNIT

SCANIA R450 TRACTOR UNIT
152 800 PLN 1 week