Poleasingowe

Informacje dostępowe

Adres e-Mail jest wykorzystywany jako login użytkownika oraz służy do otrzymywania wiadomości systemowych

Unikalna nazwa użytkownika jest wykorzystywana między innymi jako identyfikacja użytkownika w ramach listy ofert dla aukcji

Hasło to minimum 6 znaków, co najmniej jedna mała i duża litera, co najmniej jedna cyfra oraz co najmniej jeden symbol (!@#$%^&*?()-_=+{};:,<.>)

Firma - dane reprezentanta

Firma - informacje

Dodatkowe ustawienia profilu

Oświadczenia

Informacja uzupełniająca:

Wypełnienie formularza rejestracyjnego powoduje, że ma podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. W celu aktywacja konta Oferenta prosimy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w niniejszym mailu.

Potrzebujesz pomocy?

Biuro Obsługi Klienta