Klauzule RODO

Poniżej znajdziesz listę podmiotów, którym Europejskie Centrum Remarketinu Sp. z o.o. udostępnia Twoje dane osobowe w związku z zawarciem przez Ciebie umowy zakupu przedmiotu za pośrednictwem aukcji prowadzonej na portalu Poleasingowe.pl.

Dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotowi, który jest właścicielem pojazdu lub podmiotom, które przechowują nabyty przez Ciebie podmiot albo będą go dla Ciebie transportowały. Z chwilą udostępnienia Twoich danych podmioty te stają się samodzielnymi administratorami Twoich danych osobowych, decydującymi o celach i sposobach i przetwarzania. Poprzez kliknięcie w nazwę podmiotu będziesz mógł zapoznać się z klauzulą iAlior Leasing sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 50-369 Wrocław,nformacyjną dotyczącą przetwarzania Twoich danych przez te podmioty.